Day

آوریل 25, 2023

آموزش اسیلاتور stochastic

در این ویدیو آموزشی با آسیلاتور استوکاستیک و سیگنال گیری از آن را فراخواهید آموخت. به معنی نوسانگر است و مانند یک دما سنج مدام در چارت بالا و پایین میرود.
Read More
آموزش اسیلاتور Stochastic